Prowadzenie PPE nie zawsze zwalnia z obowiązku uruchomienia PPK

Prowadzenie PPE nie zawsze zwalnia z obowiązku uruchomienia PPK
Uprawnienie podmiotu zatrudniającego do niewdrożenia pracowniczego planu kapitałowego (PPK) z uwagi na prowadzenia pracowniczego programu emerytalnego (PPE) przewidziano w przepisach przejściowych ustawy o PPK. Z takiego rozwiązania nie może skorzystać nowy pracodawca, uruchamiający PPK w terminach określonych w przepisach ogólnych.