Projekt ustawy o zmianie ustawy o służbie cywilnej oraz niektórych innych ustaw

Projekt ustawy o zmianie ustawy o służbie cywilnej oraz niektórych innych ustaw
Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o służbie cywilnej oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez Szefa Służby Cywilnej.