Pozwy o WIBOR. Czy można unieważnić umowę kredytu złotówkowego?

Pozwy o WIBOR. Czy można unieważnić umowę kredytu złotówkowego?
Podnoszą się głosy dotyczące zastrzeżeń co do warunków umów kredytowych uwzględniających stawkę WIBOR. To, w jakim sposób i na jakiej podstawie określana jest jej wysokość, budzi bowiem wiele wątpliwości. Czy w takiej sytuacji kredytobiorca złotówkowy może złożyć pozew sądowy przeciwko bankowi w sprawie ustalenia i wysokości wskaźnika WIBOR? Przyjrzymy się szerzej temu tematowi.