Świadczenie przedemerytalne nie dla 65-latka

Gazeta Podatkowa nr 71 (1946) z dnia 05.09.2022 r., autor: Bożena Dziuba
Z dniem osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego ustaje prawo do świadczenia przedemerytalnego, podobnie jak w przypadku faktycznego nabycia prawa do emerytury. Z tym samym dniem następuje także wstrzymanie wypłaty świadczenia przedemerytalnego.
(czytaj wiecej – www.gofin.pl/skladki-zasilki-emerytury/)