Gdy zwolnienie lekarskie obejmuje wyłącznie dni wolne od pracy

Gazeta Podatkowa nr 78 (1953) z dnia 29.09.2022 r., autor: Katarzyna Brudnicka
Pracownik za pierwsze 33 (lub 14) dni niezdolności do pracy z powodu choroby w roku kalendarzowym zachowuje prawo do wynagrodzenia chorobowego. Oblicza się je na zasadach obowiązujących przy ustalaniu zasiłku chorobowego i wypłaca za każdy dzień niezdolności do pracy, nie wyłączając dni wolnych od pracy. Przysługuje ono w wysokości nie niższej niż 80% podstawy wymiaru.

(czytaj wiecej – www.gofin.pl/skladki-zasilki-emerytury/)