10 stycznia – Dzień Obniżania Kosztów Energii

Dzień Obniżania Kosztów Energii, obchodzony 10 stycznia, jest doskonałą okazją do przypomnienia i zachętą do stosowania dobrych praktyk w zakresie zmniejszania zużycia energii.

10 stycznia – Dzień Obniżania Kosztów Energii

To nietypowe święto zapoczątkowała w 1995 roku niezależna organizacja Canadian Energy Efficiency Alliance. Pomysłodawcy obchodów każdego roku inspirują do podejmowania działań zmierzających do obniżenie kosztów energii – zarówno tych finansowych, jak i środowiskowych.

Dlaczego warto oszczędzać energię?

Wydatki związane ze zużyciem energii to istotny element każdego domowego budżetu. Co więcej, nasze działania w kierunku takich oszczędności mają też dobry wpływ na środowisko naturalne – produkcja energii elektrycznej przyczynia się do wzrostu emisji CO2, a zatem zmniejszenie zużycia energii to także mniejsza emisja dwutlenku węgla do atmosfery.

Jak oszczędzać energię?

1. Sprawdzanie ofert firm dostarczających energię i wybieranie najkorzystniejszej
propozycji ofert.

2. Korzystanie z lampek (oświetlenia na biurku) zamiast oświetlenia górnego.

3. Ustawianie ogrzewania na temperaturę nie większą niż 19 st. Celsjusza.

4. Nie korzystanie lub ograniczone korzystanie z klimatyzacji.

5. Korzystanie z urządzeń zgodnie z wytycznymi producenta (według instrukcji).

6. Niezostawianie urządzeń w stanie spoczynku/czuwania.

7. Wyłączanie przedłużaczy i ładowarek z gniazdek po zakończeniu ładowania.

8. Wyłączanie światła w pomieszczeniach w momencie wyjścia z pomieszczenia.

9. Zamykanie okien przy włączonej klimatyzacji/ogrzewaniu.

10. Wykorzystywania naturalnego oświetlania, bez zasłaniania okien.

11. Praca głównie w godzinach, kiedy dostępne jest naturalne światło.

12. Stosowanie ustawień trybu oszczędzania energii w laptopie/komputerze.

13. Drukowanie, kopiowanie, skanowanie dokumentów zbiorczo i dwustronnie.

14. Ustawianie lodówek z dala od źródeł ciepła i regularne ich rozmrażanie.

15. Wyłączanie lodówek, przy dłuższej nieobecności.

16. Gotowanie odpowiedniej ilości wody do potrzeb w czajnikach elektrycznych.

17. Malowanie pomieszczeń na jasne kolory.

18. Edukowanie i dzielenie się dobrymi praktykami z innymi.

19. Montaż instalacji fotowoltaicznych.

20. Montaż oświetlenia i sprzętu energooszczędnego.

21. Montaż baterii kompensacyjnych.

22. Przeniesienie danych/aplikacji do chmury (jeśli to możliwe).

23. Zakup sprzętu z wyższymi klasami energetycznymi.

24. Automatyczne włączanie światła na powierzchniach wspólnych (czujniki ruchu).

25. Automatyczne wyłączanie urządzeń po godzinach pracy/w porze nocnej.

26. Podział oświetlenia na strefy, tak aby nie oświetlać części aktualnie niewykorzystywanych

[embedded content]